Wróć do strony głównej

SDCM

 

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM) powstało w 2005 roku w celu ochrony interesów producentów i dystrybutorów części motoryzacyjnych oraz reprezentowania ich w kontaktach z politykami oraz krajowymi i międzynarodowymi instytucjami.  Zrzesza blisko 100 członków, w tym 65 ze strony producentów części oraz 16 dystrybutorów. Należy do największych Europejskich organizacji związanych z tym sektorem – CLEPAFIGIEFA, mających realny wpływ na rozmaite decyzje legislacyjne dotyczące branży na szczeblu międzynarodowym.

Działania stowarzyszenia mają na celu poprawę wizerunku niezależnego rynku motoryzacyjnego, jak również pokazywanie wkładu w gospodarkę oraz potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw działających w tej branży.

W porównaniu z koncernami samochodowymi niezależni producenci i dystrybutorzy są mało widoczni, a specyfika tego rynku nie jest znana szerszej grupie osób mających wpływ na regulacje prawne. Tym samym niedoceniane jest znaczenie sektora niezależnego dla gospodarki i społeczeństwa, a prawodawstwo dotyczące IAM jest niespójne, a nawet dyskryminujące.
Dzięki zawiązaniu przez producentów i dystrybutorów Stowarzyszenia powstała najszersza organizacja reprezentująca branżę motoryzacyjną w zakresie dystrybucji części oraz ich produkcji.

SDCM ściśle współpracuje i uczestniczy w najważniejszych dla branży motoryzacyjnej europejskich projektach i kampaniach, takich jak ECAR, AFCAR, a w Polsce stworzyło i kieruje koalicją Prawo do Naprawy.

Celem koalicji jest zwrócenie uwagi osób mających wpływ na tworzenie regulacji prawnych, na potrzebę stanowienia prawa zapewniającego bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz gwarantującego prawo wyboru w całym łańcuchu zaopatrzenia w wyroby motoryzacyjne, w tym również prawo wyboru przysługujące użytkownikowi pojazdu.

Stowarzyszenie powołało też do życia Forum Motoryzacja dla wszystkich. Dzięki tej platformie, z udziałem wybitnych osobistości świata motoryzacji, możliwa jest wymiana poglądów i poszukiwanie odpowiedzi na wyzwania, jakie stoją przed polską motoryzacją w najbliższych latach. Forum skupia organizacje społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorców, podmioty działające w sektorze motoryzacyjnym, przedstawicieli konsumentów, autorytety w dziedzinie motoryzacji. Takie połączenie sił pozwalana komentowanie bieżących wydarzeń oraz wskazywanie problemów i poszukiwanie ich rozwiązań.

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych jest także inicjatorem Kampanii Akademia Bezpiecznego Samochodu, która stanowi jeden z elementów szeroko zakrojonych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach.

Głównych celem kampanii Akademia Bezpiecznego Samochodu, w skrócie zwanej ABS, jest uświadomienie uczestnikom ruchu drogowego związku pomiędzy stanem technicznym samochodu, a bezpieczeństwem oraz wykształcenie wśród kierowców nawyku regularnego sprawdzania stanu technicznego pojazdów.

SDCM jest członkiem międzynarodowej federacji FIGIEFA - International Federation of Independent Automotive Aftermarket Distributors, będącej jedynym reprezentantem niezależnego rynku motoryzacyjnego na szczeblu europejskim.
Jest także członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Części Motoryzacyjnych (CLEPA).

www.sdcm.pl

Wróć na gorę strony